авион

 • 101инфлатоплан — (лат. inflare надуе, planere лута) вид авион што се гради од ист материјал како атмосферските балони има мотор од 40 КС, а достигнува брзина од 150 км/час се полни како топка, а притисокот што е потребен притоа не е поголем од оној што е доволен… …

  Macedonian dictionary

 • 102камиказе — (јап.) 1. божји ветар , циклон што ја спасил Јапонија од наездата на монголските бродови во 13. век 2. јапонски пилот самоубиец кој заедно со својот авион, полн експлозив, намерно удира во непријателски брод или друг воен објект …

  Macedonian dictionary

 • 103колеоптер — (фр. coleoptere) 1. зоол. тврдокрилец (вид инсект) 2. вид авион со крило во вид на прстен, што се дига и се спушта вертикално …

  Macedonian dictionary

 • 104копилот — (лат. со , Фр. pilote) еден од двајцата пилоти во авион, втор по старешинството, кој, по потреба, го презема управувањето со авионот …

  Macedonian dictionary

 • 105курс — (лат. cursus) 1. насока на компас или на карта во која плови брод или лета авион (аголот меѓу меридијанот и патот на бродот или авионот) 2. правец во кој се развива политиката 3. тек, развој на некоја работа 4. низа предавања, часови по некој… …

  Macedonian dictionary

 • 106либератор — (лат. liberator) 1. ослободител, спасител 2. вид голем авион бомбардер на САД во Втората светска војна …

  Macedonian dictionary

 • 107миг — (од имињата на конструкторите А. Ј. Микојан и М. Ј. Гуревич) назив на бившосоветски многу брз ловечки и борбен авион …

  Macedonian dictionary

 • 108моноплан — (грч. monos, лат. planum рамен) лат. авион што има само по едно крило од секоја страна на трупот …

  Macedonian dictionary

 • 109мултиплан — (лат. multus, planum) авион со повеќе редови крила …

  Macedonian dictionary

 • 110мустанг — (анг. mustang) 1. полудив коњ во американските прерии 2. тип американски воен авион 3. марка американски автомобил …

  Macedonian dictionary